Điện thoại: (848) 35 126 252 | E-mail: info@pacificdragon.vn

Tầm nhìn sứ mệnh

  • 2016-10-31 18:57:54

- Xây dựng và phát triển thành một công ty có thương hiệu và uy tín.
- Phát triển và xây dựng dự án bất động sản uy tín hàng đầu.
- Trở thành một trong những công ty hàng đầu về môi giới dịch vụ BDS và đầu tư.
- Trở thành một trong những công ty dịch vụ du lịch Golf hàng đầu tại Việt Nam.
- Trở thành công ty đầu tư tài chính hiệu quả.

Sứ mệnh 
- Cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 
- Phát triển các dự án được nhiều người yêu thích.
- Xây dựng lòng tin bền vững cho khách hàng.