Điện thoại: (848) 35 126 252 | E-mail: info@pacificdragon.vn

TƯ VẤN TRIỂN KHAI TIẾP THỊ

  • 2016-10-30 15:20:30

Các công việc của Pacific Dragon bao gồm : 
Tư vấn chiến lược Marketing 
Phân tích SWOT. 
Định vị khách hàng tiềm năng, phân khúc thị trường và mô tả khách hàng mục tiêu. 
Xác định thông điệp cốt lõi. 
Định vị sản phẩm. 
Hoạch định công cụ tiếp thị. 
Hoạch định ngân sách marketing 
Tư vấn chiến lược truyền thông 
Xác định kênh truyền thông và mật độ truyền thông phù hợp. 
Chiến lược truyền thông và hoạt động truyền thông theo từng giai đoạn triển khai bán hàng của dự án. 
Tư vấn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nhất quán 
Tư vấn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nhất quán 
Tư vấn khai triển thông điệp cho việc thiết kế logo, slogan và chọn lựa màu chủ đạo. 
Tư vấn khai triển ý tưởng cho việc thiết kế các ấn phẩm dự án: brochure, leaflet, folder, banner, .. 
Tư vấn khai triển ý tưởng cho thiết kế marq. truyền thông dự án. 
Tư vấn sự kiện 
Tư vấn triển khai ý tưởng sự kiện. 
Tư vấn ngân sách tổ chức sự kiện 
Tư vấn triển khai các công tác tổ chức sự kiện.